imit. wood

Hissdörrar, bostadsrättsförening i Malmö

ekådring

björkådring

köksluckor, björk-immitation

Dörrar återskapade efter gammal förlaga

______________________________

©   2015