Dekormåleri

Några exempel på marmoreringsjobb. Nedan finns också ett par beskrivningar av arbetsgången.

Marmorering av BYRÅ

Marmorering av lokal

Färdigt resultat. Östergatan respektive Bagersgatan.  Malmö 2009

______________________________

©   2015